Mars IAIJ

Derap langkah kami

Maju terus maju

Tak peduli rintangan

Di depan kan menghadang

IAIJ terus maju

Bersatu padu bahu membahu

Kami kan bersamamu

Tuk capai cita-citamu

IAIJ terus maju Bersatu

padu bahu membahu

Kami kan bersamamu

Tuk capai ridho Illaahi

Scroll to Top