Mars IAI Jamiat Kheir

Mars IAIJ

Derap langkah kami

Maju terus maju

Tak peduli rintangan

Di depan kan menghadang

IAIJ terus maju

Bersatu padu bahu membahu

Kami kan bersamamu

Tuk capai cita-citamu

IAIJ terus maju Bersatu

padu bahu membahu

Kami kan bersamamu

Tuk capai ridho Illaahi